KTO SME?

                             KTO SME?

Server EndCraft bol založený v marci 2019, a má pomerne stálu komunitu a do istej miery tradíciu. Server je orientovaný na samotný zážitok z hrania, kladený je dôraz na minihry prvky.